Tack för i år -
Lönebildningsdagarna Digital 2020!

I år var Lönebildningsdagen i digital form, för att förhindra smittspridning men ändå möjliggöra kunskapsutbyte och ge inspiration om lönebildningen på företagen. 

Mötet var uppdelat på två tillfällen med olika innehåll och det var helt kostnadsfritt att delta:


Se sändningarna igen genom att klicka här


Huvudtema:

Lönemecket – motiverande ledarskap med rätt verktyg 

Framgångsrika verksamheter präglas av ett bra ledarskap. Vilka verktyg har ledarna för att motivera medarbetarna och hur kan lönesättningen vara en del av ledarskapet?

Framgångsrikt ledarskap är ett resultat av flera samverkande faktorer. Motivation och prestation förutsätter att många pusselbitar finns på plats. Lön är en viktig del i chefens verktygslåda tillsammans med feedback, bra arbetsklimat, möjlighet till utveckling och upplevd mening i arbetet. 

I år ligger fokus på chefens verktyg i lönesättningen för att stärka affären när företaget leds mot framtiden. Hur kan HR-funktionens roll utvecklas för att stärka chefernas användning av verktygen? 

Läs mer om programmen för respektive dag här nedan.

Program


Webbinar Tema 1

Program 15 oktober


Inledning – presentation av Lönebildningsdagarna – moderatorerna (Henrik Svidén och Edel Karlsson Håål)  

Lönebildningen som motor i utveckling - Mattias Dahl
, vice VD med ansvar för arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv berättar om hur han ser på arbetsmarknadens nya utmaningar och hur lönebildningen är en del av lösningen.   

Lycka på fullt allvar – om att skapa engagemang i tider av förändring - Katarina Blom, psykolog, författare och inspiratör berättar med psykologin som verktyg om hur vår hjärna hjälper och stjälper oss när vi navigerar i förändring och samtidigt vill skapa engagemang och välbefinnande. 

Lön och talangjakt – att använda HR-verktyg på ett smart sätt - David Morgenstern, 
Head of People Experience på Klarna hur berättar de jobbar med hela verktygslådan för att få den kompetens de behöver i företaget.  

Ledarskap och lön – med fokus på cheferna - Johnny Hellgren
 docent i psykologi på Stockholms universitet berättar om vad forskningen vet om de lönesättande chefernas betydelse för medarbetarnas upplevda legitimitet i lönesättningen.


Avslutande samtal – med gäster.

  120min


  Webbinar Tema 2

  Program 22 oktober kl. 10.00 - 12.00


  Inledning Moderatorerna - moderatorerna Henrik Svidén och Edel Karlsson Håål

  Upplevd rättvisa i lönesättningen – vilka är framgångsfaktorerna? - Magnus Sverkeprofessor i psykologi på Stockholms universitet presenterar vad forskningen vet om de verktyg som ger motivation och engagemang i arbetet. 

  Hur kan HR stärka chefer i lönesättning och kompetensväxling? - Anna-Karin Samuelsson VP & Head of People Sweden & Group Functions at Ericsson samtalar om HR-funktionens roll i utveckling av företagets ledarskap vid snabb förändring.
   

  Vad kännetecknar den goda arbetsplatsen och vad har lönen för roll i den? - Dan Hasson, forskare, författare och föreläsare berättar om hur viktiga goda relationer är för att nå goda resultat och hur motsatsen kostar. 

  Avslutande samtal – med gäster 

  120min

  Lönebildningsdagarna Digital 2020!

  För sjätte året i rad arrangerar Svenskt Näringsliv Lönebildningsdagen - i år i digital form och uppdelat på två tillfällen med olika innehåll. Alla webbinarium är kostnadsfria.

  Vi riktar oss till dig som arbetar med lönefrågor. Gör som hundratals av dina kollegor – delta och få ny kunskap! 

  Moderatorer är Edel Karlsson Håål och Henrik Svidén

  Datum och tid:  15 och  22 oktober 2020, kl. 10.00–12.00 

  Frågor? Välkommen att kontakta
  Edel Karlsson Håål, edel.karlssonhaal@svensktnaringsliv.se
  Ann Mikiver, ann.mikiver@svensktnaringsliv.se
  Cathrine Ruud, cathrine.ruud@svensktnaringsliv.se

  Talare

  Katarina Blom
  Psykolog, författare och organisationskonsult, Habitud

  Läs mer

  Mattias Dahl
  Vice VD Svenskt Näringsliv

  Läs mer

  Dan Hasson
  Forskare och författare, Karolinska Institutet och Mayo Clinic

  Läs mer

  Johnny Hellgren
  Docent psykologiska institutionen Stockholms Universitet

  Läs mer

  Edel Karlsson Håål
  Expert lönebildning, Svenskt Näringsliv

  Läs mer

  David Morgenstern
  Head of People Experience, Klarna

  Läs mer

  Anna-Karin Samuelsson
  VP & Head of People, Ericsson

  Läs mer

  Magnus Sverke
  Professor, Psykologiska institutionen Stockholms Universitet

  Läs mer

  Henrik Svidén
  Chefredaktör Fplus

  Läs mer